• +86-18653226419
  • bdmip@bdmip.net
  • 18653226419

Xiamen Plaza Hotel | 厦门东南亚大酒店

Xiamen PLAZA Hotel 厦门东南亚大酒店

Manager: Dunxue Jiang

Address: No. 908, Xiahe Road, Xiamen City, Fujian Province, China
Telephone: 0592-5808888; 0592-3986666